Teaching

ISTITUZIONI DI LOGICA (LAUREA TRIENNALE)

LOGICA (with Hykel Hosni, LAUREA MAGISTRALE)